Meithrinfa Aykroyd Creche
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Ystafell Pila Pala Yn yr stafell yma caiff plant bach gyfle i archwlio a chael profiadau dysgu amrywiol drwy chwarae. Mae ychydig mwy o strwythur i’r diwrnod. Mae’r ystafell wedi ei gwahanu mewn i ardaloedd chwarae sy’n cynnwys ardal chwarae dychmygol, ardal adeiladu, peintio ac arbrofi. Hefyd mae cornel clyd i orffwyso. Caiff plant gyfle i ymchwilio a dysgu yn eu hamser eu hunain tra’n datblygu annibyniaeth a hunan hyder. Mae gan yr ystafell ffenestri enfawr sy’n edrych allan ar fyd natur. Mae drysau yn agor allan i’r buarth chwarae a’r cae, ac ar waliau’r ystafell ceir arddangosfeydd o’r themau rydym yn dilyn.

Ystafelloedd

Ystafell Lindys Ceir trefn diwrnod yn ystafell lindys sy’n gweithio o amgylch anghenion arbennig pob unigolyn. Mae gan pob plentyn weithwr allweddol sy’n gyfrifol am ofalu am y plentyn yn ystod y diwrnod. Hefyd y gweithwyr allweddol sy’n gwneud yn sicr bod y plentyn a’r rhiant yn hapus yn y feithrinfa. Gwneir yn sicr bod y gweithgareddau yn llawn hwyl ac yn hybu’r plentyn. Yn ystafell lindys ceir amrywiaeth eang o degannau ac adnoddau addas ar gyfer plant dan 2 oed. Mae’n ystafell fawr, agored gyda digon o le i gael amser distaw, cropian, chwarae, a dysgu cerdded. Pob dydd caiff rhieni gofnod o’r hyn bu eu plentyn yn ei wneud yn ystod y dydd. Yn yr ystafell ceir drych anferth ar y wâl, tegannau meddal, ffenestri anferth gyda digon o olau naturiol a golygfeydd o fyd natur. Adnoddau: Tegannau/llyfrau, Cornel ar gyfer gwneud llun a.y.y.b, Tegannau i’w gwthio/reidio, Chwarae medal, cadair siglo i fwydo babis a pabell synhwyrau.
Ystafell Blodau’r Haul Caiff y plant ymlacio mewn ystafell gyda amryw o weithgareddau sydd ynghlwm â’r cwrs sylfaen. Mae hyn yn helpu i ddatblygu sgiliau cyn addysgol. Caiff y plant lawer o annibyniaeth o fewn yr ystafell. Mae amser i’r plant ymlacio yn ogystal a gwaith grwp. Caiff chwarae allan ei annog ac mae sgiliau cymdeithasol yn cael eu datblygu drwy ddysgu rhannu, helpu eraill a chymryd tro. Dilynir trefn yn Ystafell Blodau’r Haul sy’n annog annibyniaeth, a’r ymdeimlad o fod yn ddiogel. Ein prif nod yw sicrhau bod y plant yn hapus ac yn ffynnu, felly rydym yn cydweithio yn agos gyda rhieni i sicrhau bod pob plentyn yn fodlon ei fyd ac yn cyrraedd eu potensial cyn cychwyn addysg llawn amser. Mae croeso mawr i rieni wneud apwyntiad i drafod datblygiad eu plentyn unrhyw amser.
Ardal tu allan Mae chwarae tu allan yn rhan bwysig o drefn arferol pob plentyn. Gall chwarae tu allan ehangu pob agwedd o ddatblygiad plentyn yn cynnwys datlbygiad corfforol a synhwyraidd. Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi canolbwyntio yn bennaf ar ddatlygu ein aradal chwarae tu allan a gwneud y mwyaf o’r adnoddau naturiol sydd ar gael. Mae gennym dau ardal chwarae tu allan yn cynnwys sleid a ffram ddrigo, a hefyd ardal mwy naturiol gyda gwair ddelfrydol i gael plant yn agosach at byd natur. Rydym yn parhau i ddatblygu yr ardal chwarae tu allan drwy gynnwys sesiynau ysgol coedwig a phofiadau chwarae synhwyraidd. Ceisiwn fynd â’r plant allan am dro gymaint â phosibl. Mae gennym amryw o ardaloedd hyfryd o amgylch, gan gynnwys Llyn Tegid i fynd a’r plant ar ymweliadau yn ystod misoedd cynnes yr haf.
Clwb cyn ag ar ol ysgol Y Berwyn Mae Clwb y Berwyn i blant oed 4-12 oed. Mae’r clwb yn cael ei gynnal yn lleoliad pafiliwn chwaraeon y Bala sydd yn ddelfrydol oherwydd mae digonedd o le tu mewn a tu allan i chwarae a parc mawr chwarae gerllaw. Cynnigir gweithgareddau hwyl, byrbryd, a trafnidiaeth o ysgolion leol am dim cost ychwanegol. Caiff plant gyfle i gymdeithasu a gwneud ffrindiau gyda plant o ysgolion eraill yn y gymuned. Mae clwb gwyliau yn cael ei gynnal yn ystod gwyliau’r ysgol rhwng 7.50y.b a 5.30y.h. Mae gweithgareddau clwb gwyliau yn cynnwys chwaraeon, tripiau, a crefftau hwyliog, amrywiol.
Meithrinfa Aykroyd Creche
Meithrinfa  Aykroyd Creche
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Ystafell Pila Pala Yn yr stafell yma caiff plant bach gyfle i archwlio a chael profiadau dysgu amrywiol drwy chwarae. Mae ychydig mwy o strwythur i’r diwrnod. Mae’r ystafell wedi ei gwahanu mewn i ardaloedd chwarae sy’n cynnwys ardal chwarae dychmygol, ardal adeiladu, peintio ac arbrofi. Hefyd mae cornel clyd i orffwyso. Caiff plant gyfle i ymchwilio a dysgu yn eu hamser eu hunain tra’n datblygu annibyniaeth a hunan hyder. Mae gan yr ystafell ffenestri enfawr sy’n edrych allan ar fyd natur. Mae drysau yn agor allan i’r buarth chwarae a’r cae, ac ar waliau’r ystafell ceir arddangosfeydd o’r themau rydym yn dilyn.

Ystafelloedd

Ystafell Lindys Ceir trefn diwrnod yn ystafell lindys sy’n gweithio o amgylch anghenion arbennig pob unigolyn. Mae gan pob plentyn weithwr allweddol sy’n gyfrifol am ofalu am y plentyn yn ystod y diwrnod. Hefyd y gweithwyr allweddol sy’n gwneud yn sicr bod y plentyn a’r rhiant yn hapus yn y feithrinfa. Gwneir yn sicr bod y gweithgareddau yn llawn hwyl ac yn hybu’r plentyn. Yn ystafell lindys ceir amrywiaeth eang o degannau ac adnoddau addas ar gyfer plant dan 2 oed. Mae’n ystafell fawr, agored gyda digon o le i gael amser distaw, cropian, chwarae, a dysgu cerdded. Pob dydd caiff rhieni gofnod o’r hyn bu eu plentyn yn ei wneud yn ystod y dydd. Yn yr ystafell ceir drych anferth ar y wâl, tegannau meddal, ffenestri anferth gyda digon o olau naturiol a golygfeydd o fyd natur. Adnoddau: Tegannau/llyfrau, Cornel ar gyfer gwneud llun a.y.y.b, Tegannau i’w gwthio/reidio, Chwarae medal, cadair siglo i fwydo babis a pabell synhwyrau.
Ystafell Blodau’r Haul Caiff y plant ymlacio mewn ystafell gyda amryw o weithgareddau sydd ynghlwm â’r cwrs sylfaen. Mae hyn yn helpu i ddatblygu sgiliau cyn addysgol. Caiff y plant lawer o annibyniaeth o fewn yr ystafell. Mae amser i’r plant ymlacio yn ogystal a gwaith grwp. Caiff chwarae allan ei annog ac mae sgiliau cymdeithasol yn cael eu datblygu drwy ddysgu rhannu, helpu eraill a chymryd tro. Dilynir trefn yn Ystafell Blodau’r Haul sy’n annog annibyniaeth, a’r ymdeimlad o fod yn ddiogel. Ein prif nod yw sicrhau bod y plant yn hapus ac yn ffynnu, felly rydym yn cydweithio yn agos gyda rhieni i sicrhau bod pob plentyn yn fodlon ei fyd ac yn cyrraedd eu potensial cyn cychwyn addysg llawn amser. Mae croeso mawr i rieni wneud apwyntiad i drafod datblygiad eu plentyn unrhyw amser.
Ardal tu allan Mae chwarae tu allan yn rhan bwysig o drefn arferol pob plentyn. Gall chwarae tu allan ehangu pob agwedd o ddatblygiad plentyn yn cynnwys datlbygiad corfforol a synhwyraidd. Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi canolbwyntio yn bennaf ar ddatlygu ein aradal chwarae tu allan a gwneud y mwyaf o’r adnoddau naturiol sydd ar gael. Mae gennym dau ardal chwarae tu allan yn cynnwys sleid a ffram ddrigo, a hefyd ardal mwy naturiol gyda gwair ddelfrydol i gael plant yn agosach at byd natur. Rydym yn parhau i ddatblygu yr ardal chwarae tu allan drwy gynnwys sesiynau ysgol coedwig a phofiadau chwarae synhwyraidd. Ceisiwn fynd â’r plant allan am dro gymaint â phosibl. Mae gennym amryw o ardaloedd hyfryd o amgylch, gan gynnwys Llyn Tegid i fynd a’r plant ar ymweliadau yn ystod misoedd cynnes yr haf.
Clwb cyn ag ar ol ysgol Y Berwyn Mae Clwb y Berwyn i blant oed 4-12 oed. Mae’r clwb yn cael ei gynnal yn lleoliad pafiliwn chwaraeon y Bala sydd yn ddelfrydol oherwydd mae digonedd o le tu mewn a tu allan i chwarae a parc mawr chwarae gerllaw. Cynnigir gweithgareddau hwyl, byrbryd, a trafnidiaeth o ysgolion leol am dim cost ychwanegol. Caiff plant gyfle i gymdeithasu a gwneud ffrindiau gyda plant o ysgolion eraill yn y gymuned. Mae clwb gwyliau yn cael ei gynnal yn ystod gwyliau’r ysgol rhwng 7.50y.b a 5.30y.h. Mae gweithgareddau clwb gwyliau yn cynnwys chwaraeon, tripiau, a crefftau hwyliog, amrywiol.