Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Angharad Thomas-Jones (Rheolwr) Diploma BTEC mewn gofal plant Diploma lefel 4 mewn gofal a datblygiad plant Gradd sylfaen mewn datblygiad plant plant a babanod Lefel 3 gwaith chwarae
Michelle Gregory (Dirprwy) NNEB, Coleg Iâl Lefel 5 diploma mewn gofal plant (Arweinyddiaeth) Astudio tuag at diploma lefel 5 (Rheoli)
Louisa Phillips (Rheolwr Clwb - Clwb y Berwyn) Diploma level 4 mewn gofal a datbygiad plant Diploma lefel 5 (Arweinyddiaeth) Diploma lefel 3 gwaith chwarae
Eirlys Hughes (Goruchwyliwr) B Addysg gyda Anrhydedd (Coleg y Drindod, Caerfyrddin)
Ruth Roberts (Dirprwy/swyddog cynllunio a addysg) Diploma lefel 3 a 4 mewn gofal plant Astudio tuag at diploma lefel 5 (Rheoli)
Rachael Lentell (Goruchwyliwr) Diploma lefel 3 mewn gofal plant
Rachel Wilkinson (Assistant) Lefel 3 diploma gofal plant
Carmel Williams (Goruchwyliwr) Diploma lefel 3 plant a pobol ifanc Diploma lefel 5 gofal plant (Arweinyddiaeth)
Tina Jones (Cynorthwyydd) Diploma lefel 2 gofal plant
Tracy Thomas (Cynorthwyydd) Diploma lefel 3 gofal plant
Sara Lloyd (Cynorthwyydd) Lefel 2 a 3 gofal plant Astudio diploma lefel 5 (Arweinyddiaeth)
Saran Roberts (Cynorthwyydd) BA Astudiaethau plentyndod
Mared Edwards (Cynorthwyydd) BA Astudiaethau plentyndod Astudio lefel 3 gofal plant
Lisa Jones (Cynorthwyydd clwb) Diploma lefel 5 gofal plant Astudio lefel 3 gwaith chwarae Arweinydd presennol Ysgol Feithrin Sarnau
Michelle Jones (Glanhawraig) Cychwynodd ei swydd yma fel glanhawraig llawn amser yn 2019
Meithrinfa Aykroyd Creche
Meithrinfa  Aykroyd Creche

Staff

Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Angharad Thomas-Jones (Rheolwr) Diploma BTEC mewn gofal plant Diploma lefel 4 mewn gofal a datblygiad plant Gradd sylfaen mewn datblygiad plant plant a babanod Lefel 3 gwaith chwarae
Michelle Gregory (Dirprwy) NNEB, Coleg Iâl Lefel 5 diploma mewn gofal plant (Arweinyddiaeth) Astudio tuag at diploma lefel 5 (Rheoli)
Louisa Phillips (Rheolwr Clwb - Clwb y Berwyn) Diploma level 4 mewn gofal a datbygiad plant Diploma lefel 5 (Arweinyddiaeth) Diploma lefel 3 gwaith chwarae
Eirlys Hughes (Goruchwyliwr) B Addysg gyda Anrhydedd (Coleg y Drindod, Caerfyrddin)
Ruth Roberts (Dirprwy/swyddog cynllunio a addysg) Diploma lefel 3 a 4 mewn gofal plant Astudio tuag at diploma lefel 5 (Rheoli)
Rachael Lentell (Goruchwyliwr) Diploma lefel 3 mewn gofal plant
Rachel Wilkinson (Assistant) Lefel 3 diploma gofal plant
Carmel Williams (Goruchwyliwr) Diploma lefel 3 plant a pobol ifanc Diploma lefel 5 gofal plant (Arweinyddiaeth)
Tina Jones (Cynorthwyydd) Diploma lefel 2 gofal plant
Tracy Thomas (Cynorthwyydd) Diploma lefel 3 gofal plant
Sara Lloyd (Cynorthwyydd) Lefel 2 a 3 gofal plant Astudio diploma lefel 5 (Arweinyddiaeth)
Saran Roberts (Cynorthwyydd) BA Astudiaethau plentyndod
Mared Edwards (Cynorthwyydd) BA Astudiaethau plentyndod Astudio lefel 3 gofal plant
Lisa Jones (Cynorthwyydd clwb) Diploma lefel 5 gofal plant Astudio lefel 3 gwaith chwarae Arweinydd presennol Ysgol Feithrin Sarnau
Michelle Jones (Glanhawraig) Cychwynodd ei swydd yma fel glanhawraig llawn amser yn 2019