Meithrinfa Aykroyd Creche
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Newyddion

Gwyliau Nadolig

Diwrnod olaf cyn cau fydd Gwener 20fed o Ragfyr, ail agor Dydd Iau 2ail Ionawr. Parti Nadolig Mi fydd Parti Nadolig Clwb ar ol ysgol y Berwyn yn cael ei chynnal Dydd Llun 9fed o Ragfyr rhwng 3.30y.h a 5.30y.h yn pafiliwn chwaraeon y Bala. Mi fydd ‘Syrcas Swigod a Gwên’ yn dod i ddidanu’r plant a bwyd parti ar gael. Mi fydd cludiant ar gael o’r ysgol i blant sy’n mynychu clwb ar ol ysgol ar Ddydd Llun fatha arfer. Mi fydd Parti Nadolig plant yn cael ei chynnal bore Dydd Llun 16eg o Ragfyr yn Canolfan Hamdden Penllyn rhwng 10.00y.b a 12.00y.h. Mi fydd yr offer chwarae ar gael, castell neidio, a anrhegion i bawb. Gofynnwn yn garedig i rhieni aros yn yn parti os nad yw eich plentyn yn mynychu’r feithrinfa ar y diwrnod.
Meithrinfa Aykroyd Creche
Meithrinfa  Aykroyd Creche

Newyddion

Gwyliau Nadolig

Diwrnod olaf cyn cau fydd Gwener 20fed o Ragfyr, ail agor Dydd Iau 2ail Ionawr. Parti Nadolig Mi fydd Parti Nadolig Clwb ar ol ysgol y Berwyn yn cael ei chynnal Dydd Llun 9fed o Ragfyr rhwng 3.30y.h a 5.30y.h yn pafiliwn chwaraeon y Bala. Mi fydd ‘Syrcas Swigod a Gwên’ yn dod i ddidanu’r plant a bwyd parti ar gael. Mi fydd cludiant ar gael o’r ysgol i blant sy’n mynychu clwb ar ol ysgol ar Ddydd Llun fatha arfer. Mi fydd Parti Nadolig plant yn cael ei chynnal bore Dydd Llun 16eg o Ragfyr yn Canolfan Hamdden Penllyn rhwng 10.00y.b a 12.00y.h. Mi fydd yr offer chwarae ar gael, castell neidio, a anrhegion i bawb. Gofynnwn yn garedig i rhieni aros yn yn parti os nad yw eich plentyn yn mynychu’r feithrinfa ar y diwrnod.
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs