Meithrinfa Aykroyd Creche
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cysylltu

Meithrinfa Aykroyd Creche

Unit 17, Bala Enterprise Park, Bala, Gwynedd, LL23 7NJ ff: 01678 522114 e: Creche@aykroyds.co.uk
Oriau Agored Mae’r Meithrinfa ar agor o 7.40y.b. – 5.30y.h. Dydd Llun i Ddydd Gwener trwy’r flwyddyn heblaw Gwyliau Banc ac Gwyliau Nadolig. Sesiynau Wythnos Llawn: 7.40y.b. tan 5.30y.h. - Llun tan Gwener (17% discownt am ddefnydd wythnos llawn). Diwrnod Llawn – 7.40y.b. tan 5.30y.h. Rhan Amser – 9.00y.b. tan 3.30y.h. Hanner Diwrnod – 7.40y.b. tan 1.00y.h. neu 12.30y.h tan 5.30y.h. Cytundebau Tymor Ysgol ar gael i rhai sydd angen gofal plant yn ystod tymor ysgol yn unig. Tal bob awr ar gael os oes angen. DISGOWNT AR GAEL i 5x diwrnod rhan amser Rydym yn darparu gofal plant hyblyg sydd yn cyd-fynd gyda oriau gwaith rhieni, e.e gwaith shift. Rhaid rhoi o leia wythnos o rhybydd. Mae posib newid dyddiau ac oriau pob wythnos i gyd fynd gyda’ch oriau gwaith. Talir ffioedd ar diwedd pob wythnos neu yn fisol. Mae anfoneb yn cael ei yrru ar ddiwedd pob mis. Mae taliad llawn yn ddyledus ar ol 7 diwrnod o dderbyn anfoneb. Rydym yn derbyn taliadau o siec, pres parod, tocynnnau gofal plant (vouchers), debyd uniongyrchol, neu archeb sefydlog.
Meithrinfa Aykroyd Creche
Meithrinfa  Aykroyd Creche

Cysylltu

Meithrinfa Aykroyd Creche

Unit 17, Bala Enterprise Park, Bala, Gwynedd, LL23 7NJ ff: 01678 522114 e: Creche@aykroyds.co.uk
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Oriau Agored Mae’r Meithrinfa ar agor o 7.40y.b. – 5.30y.h. Dydd Llun i Ddydd Gwener trwy’r flwyddyn heblaw Gwyliau Banc ac Gwyliau Nadolig. Sesiynau Wythnos Llawn: 7.40y.b. tan 5.30y.h. - Llun tan Gwener (17% discownt am ddefnydd wythnos llawn). Diwrnod Llawn – 7.40y.b. tan 5.30y.h. Rhan Amser – 9.00y.b. tan 3.30y.h. Hanner Diwrnod – 7.40y.b. tan 1.00y.h. neu 12.30y.h tan 5.30y.h. Cytundebau Tymor Ysgol ar gael i rhai sydd angen gofal plant yn ystod tymor ysgol yn unig. Tal bob awr ar gael os oes angen. DISGOWNT AR GAEL i 5x diwrnod rhan amser Rydym yn darparu gofal plant hyblyg sydd yn cyd-fynd gyda oriau gwaith rhieni, e.e gwaith shift. Rhaid rhoi o leia wythnos o rhybydd. Mae posib newid dyddiau ac oriau pob wythnos i gyd fynd gyda’ch oriau gwaith. Talir ffioedd ar diwedd pob wythnos neu yn fisol. Mae anfoneb yn cael ei yrru ar ddiwedd pob mis. Mae taliad llawn yn ddyledus ar ol 7 diwrnod o dderbyn anfoneb. Rydym yn derbyn taliadau o siec, pres parod, tocynnnau gofal plant (vouchers), debyd uniongyrchol, neu archeb sefydlog.