Meithrinfa Aykroyd Creche
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs
Meithrinfa Aykroyd Creche

Bwydlenni

Isod ceir rhai enghreifftiau o'r bwydlenni yn y Creche. Rydym yn ceisio ein gorau i gefnogi ffordd o fyw bwyta'n iach yn y creche, ac adlewyrchir hyn yn ein bwydlen. Rydym hefyd yn defnyddio cynnyrch lleol, ffres fel cig, ffrwythau a llysiau. Darperir cig ffres gan T J Roberts a'i Fab, Y Bala Cymeradwywyd ein bwydlenni gan ddietegydd plant cymwys. Dyma’r Bwydlenni sydd yn cael ei gynnig yn yr Meithrinfa: Wythnos 1 Wythnos 2 Wythnos 3
Meithrinfa  Aykroyd Creche

Bwydlenni

Isod ceir rhai enghreifftiau o'r bwydlenni yn y Creche. Rydym yn ceisio ein gorau i gefnogi ffordd o fyw bwyta'n iach yn y creche, ac adlewyrchir hyn yn ein bwydlen. Rydym hefyd yn defnyddio cynnyrch lleol, ffres fel cig, ffrwythau a llysiau. Darperir cig ffres gan T J Roberts a'i Fab, Y Bala Cymeradwywyd ein bwydlenni gan ddietegydd plant cymwys. Dyma’r Bwydlenni sydd yn cael ei gynnig yn yr Meithrinfa: Wythnos 1 Wythnos 2 Wythnos 3
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs