Meithrinfa Aykroyd Creche
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso!

Fe sefydlwyd cwmni Aykroyds feithrinfa yn 1999 i ddarparu gofal

plant yn y gymuned. Ers hynny mae’r feithrinfa wedi’w sefydlu yn

feithrinfa gyda gwasanaeth rhagorol.

Mae’r feithrinfa yn cynnig gofal i blant o 6 wythnos oed tan yn 4 oed, ac mae clwb cyn ac ar ôl ysgol i blant o 4 i 11 oed. Cyflogir hyd at 12 aelod o staff a gan fod y staff yn dryw iawn, y rhan amlaf mae’r plant yn cael eu hedrych ar eu hol gan yr un bobl drwy gydol eu hamser yn y feithrinfa. Mae’r staff yn cael cyfleon i ehangu eu sgiliau au gwybodaeth drwy fynychu cyrsiau a cael ymarfer wrth weithio. Mae gweithio fel tim yn hanfodol o fewn y feithrinfa i sicrhau fod y plant yn cael y gofal gorau bosib. Gall pob rhiant fod yn siwr y bydd y plentyn yn cael y gofal gorau bosib gyda amgylchedd groesawys a chyfeillgar bob amser. Cafodd ein polisi “setlo i mewn” ganmoliaeth mawr yn yr adroddiad diweddaraf yn dilyn arolygiad gan y A.G.G.C.C., golygir hyn bydd y plant a’u rhieni yn cael cyfle i ymweld a’r feithrinfa ymlaen llaw i wneud yn siwr y bydd y rhieni yn hapus i adael eu plant yn ein gofal. Mae canmoliaeth uchel wedi ei gynwys ym mhob adroddiad am y berthynas agos rhwng y plant a’u gofalwyr ac am yr awyrgylch hapus sydd yn y feithrinfa. Cynnigir brecwast, cinio a byrbrydau a defnyddir cynhwysion ffres i gefnogi ein polisi bwyta’n iach, sydd eto wedi cael canmoliaeth mewn arolygiad. Mae’r feithrinfa hefyd wedi derbyn canmoliaeth am safon uchel cynnal a glendid. Un o’u prif amcanion yw cynnig gofal plant hyblyg drwy gydweithio gyda rhieni i greu sesiynau gofal plant fydd yn cydweddu ag oriau gwaith. Yn ystod y blynyddoedd diwthaf mae’r angen i rieni fynd i weithio wedi cynyddu ac felly mae gofal plant yn holl bwysig. Mae’r uned teulu wedi datblygu yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac felly mae sawl teulu yn defnyddio gofal plant er mwyn dychwelyd i gwaith. Rydym yn cydnabod bod anghenion bob teulu yn wahanol ac oherwydd hyn mae’n bosib rhoi cais am ofal plant hyblyg.

Meithrinfa Aykroyd Creche

Bala, Gwynedd, LL23 7NJ

01678 522114

Gwybodaeth Pwysig!

Gobeithio y cewch wybodaeth gyflawn ar y wefan ond os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os dymunwch ymweld a’r feithrinfa cysylltwch drwy rhif ffon neu ebostio creche@aykroyds.co.uk Lawrlwythwch ein pecyn gwybodaeth gyfredol ar gyfer rhieni yma. Rydym ni ar Facebook! Dilynwch ni ar ‘Meithrinfa Aykroyd’
Meithrinfa  Aykroyd Creche

Croeso!

Fe sefydlwyd cwmni Aykroyds feithrinfa yn 1999 i

ddarparu gofal plant yn y gymuned. Ers hynny mae’r

feithrinfa wedi’w sefydlu yn feithrinfa gyda

gwasanaeth rhagorol.

Mae’r feithrinfa yn cynnig gofal i blant o 6 wythnos oed tan yn 4 oed, ac mae clwb cyn ac ar ôl ysgol i blant o 4 i 11 oed. Cyflogir hyd at 12 aelod o staff a gan fod y staff yn dryw iawn, y rhan amlaf mae’r plant yn cael eu hedrych ar eu hol gan yr un bobl drwy gydol eu hamser yn y feithrinfa. Mae’r staff yn cael cyfleon i ehangu eu sgiliau au gwybodaeth drwy fynychu cyrsiau a cael ymarfer wrth weithio. Mae gweithio fel tim yn hanfodol o fewn y feithrinfa i sicrhau fod y plant yn cael y gofal gorau bosib. Gall pob rhiant fod yn siwr y bydd y plentyn yn cael y gofal gorau bosib gyda amgylchedd groesawys a chyfeillgar bob amser. Cafodd ein polisi “setlo i mewn” ganmoliaeth mawr yn yr adroddiad diweddaraf yn dilyn arolygiad gan y A.G.G.C.C., golygir hyn bydd y plant a’u rhieni yn cael cyfle i ymweld a’r feithrinfa ymlaen llaw i wneud yn siwr y bydd y rhieni yn hapus i adael eu plant yn ein gofal. Mae canmoliaeth uchel wedi ei gynwys ym mhob adroddiad am y berthynas agos rhwng y plant a’u gofalwyr ac am yr awyrgylch hapus sydd yn y feithrinfa. Cynnigir brecwast, cinio a byrbrydau a defnyddir cynhwysion ffres i gefnogi ein polisi bwyta’n iach, sydd eto wedi cael canmoliaeth mewn arolygiad. Mae’r feithrinfa hefyd wedi derbyn canmoliaeth am safon uchel cynnal a glendid. Un o’u prif amcanion yw cynnig gofal plant hyblyg drwy gydweithio gyda rhieni i greu sesiynau gofal plant fydd yn cydweddu ag oriau gwaith. Yn ystod y blynyddoedd diwthaf mae’r angen i rieni fynd i weithio wedi cynyddu ac felly mae gofal plant yn holl bwysig. Mae’r uned teulu wedi datblygu yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac felly mae sawl teulu yn defnyddio gofal plant er mwyn dychwelyd i gwaith. Rydym yn cydnabod bod anghenion bob teulu yn wahanol ac oherwydd hyn mae’n bosib rhoi cais am ofal plant hyblyg.

Meithrinfa Aykroyd Creche

Bala, Gwynedd, LL23 7NJ

01678 522114

Gwybodaeth Pwysig!

Gobeithio y cewch wybodaeth gyflawn ar y wefan ond os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os dymunwch ymweld a’r feithrinfa cysylltwch drwy rhif ffon neu ebostio creche@aykroyds.co.uk Lawrlwythwch ein pecyn gwybodaeth gyfredol ar gyfer rhieni yma. Rydym ni ar Facebook! Dilynwch ni ar ‘Meithrinfa Aykroyd’
Meithrinfa Creche Aykroyd © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs